Tapping

Šta je Tapping or EFT?

Da uprostimo, tapping je vrsta akupunkture za emocije (ili psihološka akupunktura) ali bez igala.
Brza i sa obično trajnim blagotvornim efektima, ova tehnika vam omogućava da promenite emocije u blagostanje. Tuga, bes, krivica, anksioznost, strahovi, fobije i traume se ublažavaju ili čak potpuno iskorenjuju.
Čovek ne zaboravlja događaj koji je izazvao traumu, ali se emocionalni naboj vezan za taj dogadjaj temeljitim radom redukuje i često nestaje.
Tapping može i da ublaži fizičke bolove npr. migrene, bolove u leđima, hronične bolove, alergije, simptome vezane za stres i još puno toga.
Tapping je zasnovan na jednostavnoj ideji. “Uzrok svih negativnih emocija je poremećaj energetskog sistema tela”
Gary Craig, osnivač EFT

Kako uspostaviti ravnotežu energije u telu?

Sve što treba da uradite je da stimulišete izlazne tačke kineskih meridijana na licu i telu nežnim tapkanjem vrhovima prstiju dok se za to vreme koncentrišete na emocije koje želite da promenite, na bol ili problem koji želite da rešite. Na taj način bol i negativna osećanja u potpunosti nestaju jer se blokirana energija u telu oslobađa i dozvoljava slobodnu cirkulaciju energetskih tokova.
EFT je tehnika koju je razvio Gary Craig, pojednostavljujući TFT Rogera J. Callahana
Ja sam mu vrlo zahvalna zato što je predstavio moje najbolje oruđe i šansu da pomognem drugima (baš kao i sebi), da preuzmem punu odgovornost za njih, da im pomognem da se osećaju bolje i podstaknu promene u svom životu.